MEDIA & DOWNLOAD CENTER

PRESS RELEASE

tsetestest

ประเทศไทยสนับสนุนการจัดงาน “Enlit Asia 2022, Sustainable Energy Technology Asia  (SETA 2022) และ Solar+Storage Asia (SSA 2022)” วันที่ 20-22 ก.ย. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเทศไทยสนับสนุนการจัดงาน “Enlit Asia 2022, Sustainable Energy Technology Asia (SETA 2022) และ Solar+Storage Asia (SSA 2022)” วันที่ 20-22 ก.ย. 2565 นี้ กระทรวงพลังงานมีนโยบายเชิงรุกในการการกำกับดูแลด้านพลังงาน โดยประเทศไทยถือเป็นกำลังแถวหน้าในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงดึงดูดของการลงทุนมหาศาล อีกทั้งยังได้ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี

Read More

สารจากนายกรัฐมนตรีไทย เพื่องานพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Energy Technology Asia หรือ SETA )และงานพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานเอเชีย (SSA) และงานผลิตไฟฟ้าและระบบส่งกระแสไฟฟ้าแห่งเอเชีย (ENLIT ASIA)

Read More

เจาะแผน PDP ฉบับล่าสุดของไทยก่อนใคร! ที่งาน SETA, Enlit Asia 2022 และ SSA 2022 พร้อมกัน 20-22 ก.ย. นี้

          รอเลย! กระทรวงพลังงานเตรียมกางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP ฉบับล่าสุดครั้งแรก พร้อมเผยข้อมูลเชิงลึกก่อนใคร ที่งาน SETA, Enlit Asia 2022 และ SSA 2022 พร้อมกัน  3 งาน ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Read More
No more posts to show

DOWNLOAD
CENTER

EVENT PROSPECTUS

FLOOR PLAN

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Learning more about the Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking on Settings.

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save